>

Dasar Privasi


1. Apakah maklumat yang kami kumpul?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar di laman web kami atau apabila mengisi borang online di laman web ini. Semasa pesanan atau pendaftaran di laman web kami, anda akan diminta untuk memasukkan nama anda, nombor kad pengenalan, alamat e-mel, alamat atau nombor telefon.

2. Untuk apa maklumat anda yang kami kumpulkan?

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan dalam salah satu daripada cara yang berikut:

Untuk mengenalpasti pengalaman anda
Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas kepada keperluan individu

Untuk memperbaiki laman web kami
Kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan tawaran Laman web kami yang berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda

Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan
Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan dan menyokong keperluan anda dengan lebih berkesan

Untuk memproses transaksi
Maklumat anda, sama ada maklumat peribadi atau awam tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain dengan sebarang sebab, tanpa kebenaran anda, selain daripada untuk tujuan yang nyata dalam menyampaikan produk yang dibeli atau perkhidmatan yang diminta.

Untuk mentadbir satu pertandingan, promosi, kaji selidik atau ciri-ciri laman web yang lain

Untuk menghantar e-mel secara berkala
Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan pengemaskinian yang berkaitan dengan pesanan anda.

3. Adakah kami mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?
Kami tidak menjual, memperdagangkan, ataupun memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga (jikaada) yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan atau perkhidmatan kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat tersebut secara sulit.

Kami juga boleh mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pengeluaran data tersebut sesuai dan mematuhi undang-undang, bagi tujuan penguatkuasaan dasar laman web kami, atau melindungi hak, harta, atau keselamatan orang lain atau kami.

Walaubagaimanapun, maklumat pengunjung yang bersifat tidak peribadi akan disediakan kepada pihak-pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

4. Pautan pihak ketiga
Adakalanya dan diatas sebab-sebab tertentu kami mungkin meletakkan atau menawarkan produk-produk pihak ketiga atau perkhidmatan lain di laman web kami. Laman-laman pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti laman-laman yang dipautkan. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti laman web kami dan mengalu-alukan sebarang maklumbalas mengenai laman-laman ini.

5. Dasar privasi dalam talian sahaja
Dasar Privasi dalam talian ini digunakan hanya kepada maklumat yang dikumpulkan melalui laman web kami dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

6. Keizinan anda
Dengan menggunakan laman kami, anda bersetuju dengan dasar privasi laman web kami.

7. Perubahan kepada dasar privasi kami
Jika kami memutuskan untuk mengubah polisi privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada laman ini.