Hubungi Kami


MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

KM1, JALAN PANTAI,
71009 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Talian : 06-647 1122/647 1335/647 4962/647 3904/646 2781/646 2760
Faks : 06-647 4984 /646 2455

° PEJABAT YDP
° PEJABAT SETIAUSAHA
° JABATAN PERBENDAHARAAN (JB)
° JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (JTM)
° JABATAN KEJURUTERAAN (JK)
° JABATAN LANDSKAP (JL)
° JABATAN PERANCANG BANDAR (JPB)
° JABATAN BANGUNAN (JB)
° BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
° BAHAGIAN PEROLEHAN, PENGURUSAN ASET DAN STOR (BPAS)
° UNIT UNDANG-UNDANG (UUU)
° UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)
° UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
° UNIT AUDIT DALAM (UAD)

PEJABAT CAWANGAN
MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
BANGUNAN TERMINAL BAS,
BANDAR PORT DICKSON
71009 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Talian : 06-646 2057 / 2069 / 2351 / 3203 / 3408 / 2587
Faks : 06-6462590
° JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN DAN KESIHATAN (JPPK)
° JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA (JPPH)
° JABATAN PENGUATKUASAAN (JPK)
° UNIT KORPORAT, PELANCONGAN DAN PERHUBUNGAN AWAM (UKPA)
° UNIT TUNGGAKAN HASIL (UTH)