>

Penafian


1. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa penggunaan laman web ini adalah pada risiko anda sendiri. MyMPPD MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, tetapi tidak menjamin bahawa perkhidmatan kami tidak akan terganggu, mempunyai ralat atau perkhidmatan yang dipilih akan sampai ke penerima.

2. MyMPPD MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON menyediakan laman web ini dan kandungannya secara “AS IS” dan tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan,samaada secara tersurat atau tersirat, berkaitan dengan operasi laman web ini, isi kandungan, produk atau perkhidmatan yang disedikan.

3. MyMPPD MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON tidak menjamin bahawa maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tepat, semasa atau lengkap, dan kami menolak mana-mana termasuk semua perwakilan dan jaminan tetapi tidak terhad kepada apa-apa waranti atau kesesuaian untuk tujuan tertentu sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang.

4. MyMPPD MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON mempunyai budi bicara, untuk apa-apa alasan dan tanpa memberikan sebarang sebab untuk menapis, mengubah suai, menambah, memotong atau menolak, secara keseluruhan atau sebahagian, mana-mana kandungan video, bahan, artikel dalam apa jua bentuk atau cara, jika MyMPPD MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON berpendapat bahawa bahan tersebut adalah melanggar undang-undang.