Senarai Gerai@Pasar MPPD

Senarai Unit Kekosongan Gerai@Pasar MPPD
 
# Unit Lokasi Harta Kadar Sewa (RM)
1 D4 D4, PASAR LINGGI
30.00
2 D13 D13, PASAR LINGGI
30.00
3 D14 D14, PASAR LINGGI
30.00
4 S5 S5, PASAR LINGGI
30.00
5 S12 S12, PASAR LINGGI
30.00
6 S15 S15, PASAR LINGGI
30.00
7 S21 S21, PASAR LINGGI
30.00
8 S22 S22, PASAR LINGGI
30.00